O projekte

V čase najprísnejších protipandemických opatrení proti šíreniu COVID 19, vrátane zákazu vychádzania, v atmosfére ticha a samoty sociálnej izolácie začala v okolí vysockej fary vyrastať biblická záhrada. Ide o tematickú záhradu, v ktorej rastú stromy a kríky spomenuté v Biblii, vrátane všetkých rajských stromov a najvýznamnejších rastlín Svätej zeme. Flóra Biblickej záhrady vo Vysokej nad Kysucou vytvára pomyselný trojlístok arboréta (s akcentom na biblické dreviny), rozária a ovocného sadu.


Našou víziou je vytvoriť zaujímavú a náučnú záhradu, ktorá bude miestom, kde sa Vám odkryjú nové pohľady nielen na rastliny, ale i na Sväté písmo. Prehliadka sleduje cestu ľudstva opísanú v Biblii: od Stromu poznania dobra a zla, o ktorom sa hneď na prvých stranách zmieňuje prvá kniha Svätého písma – Genezis, ku Stromu života spomínanému v závere poslednej biblickej knihy Zjavenia apoštola Jána.

Táto stránka Vám sprostredkuje vybrané texty Svätého písma, v ktorých sú mnohé vysadené rastliny spomenuté, s cieľom obohatiť Vás hodnotnou myšlienkou Božieho slova. Možno sa po ich prečítaní budete na rastúce stromy pozerať s ešte väčším
obdivom. Krátke popisy jednotlivých druhov rastlín vám môžu pomôcť odkryť nenápadnú jedinečnosť, či nepoznanú históriu kvetov a stromov, ktoré neraz zostávajú nepovšimnuté, vďaka čomu budete vnímať aj známe rastliny v nových
dimenziách.