O projekte

V čase najprísnejších protipandemických opatrení proti šíreniu COVID 19, vrátane zákazu vychádzania, v atmosfére ticha a samoty sociálnej izolácie začala v okolí vysockej fary vyrastať biblická záhrada. Ide o tematickú záhradu, v ktorej rastú stromy a kríky spomenuté v Biblii, vrátane všetkých rajských stromov a najvýznamnejších rastlín Svätej zeme. Flóra Biblickej záhrady vo Vysokej nad Kysucou vytvára pomyselný trojlístok arboréta (s akcentom na biblické dreviny), rozária a ovocného sadu.

Našou víziou je vytvoriť zaujímavú a náučnú záhradu, ktorá bude miestom, kde sa Vám odkryjú nové pohľady nielen na rastliny, ale i na Sväté písmo. Prehliadka sleduje cestu ľudstva opísanú v Biblii: od Stromu poznania dobra a zla, o ktorom sa hneď na prvých stranách zmieňuje prvá kniha Svätého písma – Genezis, ku Stromu života spomínanému v závere poslednej biblickej knihy Zjavenia apoštola Jána.

Táto stránka Vám sprostredkuje v rozličných sekciách vybrané texty Svätého písma, v ktorých sú mnohé vysadené rastliny spomenuté, s cieľom obohatiť Vás hodnotnou myšlienkou Božieho slova. Možno sa po ich prečítaní budete na rastúce stromy pozerať s ešte väčším obdivom. Krátke popisy jednotlivých druhov rastlín Vám môžu pomôcť odkryť nenápadnú jedinečnosť, či nepoznanú históriu kvetov a stromov, ktoré neraz zostávajú nepovšimnuté, vďaka čomu budete vnímať aj známe rastliny v nových dimenziách.

Časti biblickej záhrady

Arborétum

“Ako céder na Libanone som vyrástla do výšky, ako cyprus na vrchu Sion. Vyrástla som ako palma v Engadi, som ako ružový sad v Jerichu, ako utešená oliva na rovinách, tak sa vznášam ako platan pri vodách… Pristúpte ku mne všetci, ktorí po mne túžite a nasýťte sa z mojich plodov!” (Sir 24,17-19.26).

ČÍTAŤ VIAC

Rozárium

“Vypočujte ma, zbožní synovia,vyháňajte do plodu ako ruža, sadená pri vodných tokoch! Rozvíňajte svoje kvety ako ľalie a vydávajte vôňu, zazelenajte sa utešene a spievajte spoločnú pieseň, zvelebujte Pána pre jeho diela!”
(Sir 39,17.19)

ČÍTAŤ VIAC

Ovocný sad

“Ovocie ukáže, ako ošetrovali strom a tak aj slovo človeka ukáže, ako myslí v srdci…” (Sir 27,7)

ČÍTAŤ VIAC

Ďalšie časti areálu

Covidový stĺp
Strom Pokoja
Vysocký betlehem
NAJNOVŠIE

ČLÁNKY

Z Galérie