Návštevný poriadok

Vážení návštevníci, sme radi, že ste sa rozhodli prísť do Biblickej záhrady vo Vysokej nad Kysucou. Aby bola jej návšteva obohacujúcim zážitkom pre Vás, i pre tých, ktorí prídu po Vás, prosíme Vás o dodržiavanie nasledujúcich pravidiel:

• Prehliadka je možná len so sprievodcom. Ak sa rozhodnete navštíviť vysockú biblickú záhradu, radi Vás ňou prevedieme. Nemáme však personálne kapacity na stálu sprievodcovskú službu. Preto sa treba vopred ohlásiť a dohodnúť si termín návštevy.

• Aby sme zachovali krásu, ktorú Boh vložil do prírody, môžeme sa jej dotýkať len očami a srdcom. Ďakujeme, že neolamujete alebo inak nepoškodzujete rastliny v záhrade, neodchytávate a nezraňujete motýle, či iné voľne žijúce živočíchy a neodhadzujete v nej odpadky.

• Fotografovanie a zhotovovanie videozáznamov pre osobné účely je dovolené. Pritom ale, prosíme, nemanipulujte s rastlinami, ani so zariadením v záhrade.

• Vstup do biblickej záhrady je na vlastnú zodpovednosť. Deti majú povolený vstup len v sprievode zodpovednej osoby. Farnosť Vysoká nad Kysucou nenesie zodpovednosť za úrazy a škody vzniknuté počas návštevy biblickej záhrady.

• Niektoré rastliny sú jedovaté a môžu spôsobiť alergické reakcie, alebo vážne poškodiť zdravie. Nepožívajte ich plody, ani sa ich nedotýkajte! • V celej záhrade je zakázané manipulovať s otvoreným ohňom. Prosíme, pamätajte na to i pri “horiacom kríku” a neskúšajte, či naozaj môže horieť!

• Do biblickej záhrady príďte s Bibliou! Pri jednotlivých rastlinách nájdete štítky s ich názvom a s uvedením súradníc, kde sa spomínajú vo Svätom písme. Pripomeňte si prostredníctvom stromov a kríkov významné biblické príbehy. Bibliu, ak nemáte vlastnú, si môžete zapožičať vo fare.